Crystal Structure of Magnesium tungstate

Id1010642
Chemical nameMagnesium tungstate
a (Å)4.68
b (Å)5.66
c (Å)4.92
α (°)90
β (°)89.67
γ (°)90
V (Å3)130.3
Space groupP 1 2/c 1
Authors: Broch, E K
Publication: Skrifter utgitt av det Norske Videnskaps-Akademi i Oslo 1: Matematisk- Naturvidenskapelig Klasse (1929) 1929, 1-618