Crystal Structure of Bismuth triiodide

Id1010622
Chemical nameBismuth triiodide
a (Å)7.498
b (Å)7.498
c (Å)20.676
α (°)90
β (°)90
γ (°)120
V (Å3)1006.7
Space groupP 3
Authors: Braekken, H
Publication: Zeitschrift fuer Kristallographie, Kristallgeometrie, Kristallphysik, Kristallchemie (-144,1977) (1930) 74, 67-72