Crystal Structure of Ammonium chlorate(III)

Id1010621
Chemical nameAmmonium chlorate(III)
a (Å)6.3
b (Å)6.3
c (Å)6.3
α (°)90
β (°)90
γ (°)90
V (Å3)250.0
Space groupP 4 b m
Publication: Zeitschrift fuer Kristallographie, Kristallgeometrie, Kristallphysik, Kristallchemie (-144,1977) (1931) 76, 431-452