Crystal Structure of Tungsten trioxide

Id1010618
Chemical nameTungsten trioxide
a (Å)7.28(5)
b (Å)7.48(5)
c (Å)3.82(5)
α (°)90
β (°)90
γ (°)90
V (Å3)208.0
Space groupP -1
Authors: Braekken, H
Publication: Zeitschrift fuer Kristallographie, Kristallgeometrie, Kristallphysik, Kristallchemie (-144,1977) (1931) 78, 484-489