Crystal Structure of Potassium dithionate

Id1010613
Chemical namePotassium dithionate
a (Å)9.82
b (Å)9.82
c (Å)6.36
α (°)90
β (°)90
γ (°)120
V (Å3)531.1
Space groupP 3 2 1
Authors: Helwig, G V
Publication: Zeitschrift fuer Kristallographie, Kristallgeometrie, Kristallphysik, Kristallchemie (-144,1977) (1932) 83, 485-492