Crystal Structure of Tetraarsenic oxide

Id1010609
Chemical nameTetraarsenic oxide
a (Å)11.06
b (Å)11.06
c (Å)11.06
α (°)90
β (°)90
γ (°)90
V (Å3)1352.9
Space groupF d -3 m :1
Authors: Bozorth, R M
Publication: Journal of the American Chemical Society (1923) 45, 1621-1627