Crystal Structure of Potassium bromate

Id1010596
Chemical namePotassium bromate
a (Å)4.403(3)
b (Å)4.403(3)
c (Å)4.403(3)
α (°)86.0(1)
β (°)86.0(1)
γ (°)86.0(1)
V (Å3)84.8
Space groupR 3 m :R
Publication: Skrifter utgitt av det Norske Videnskaps-Akademi i Oslo 1: Matematisk- Naturvidenskapelig Klasse (1928) 1928, 1-165