Crystal Structure of Lutetium oxide

Id1010595
Chemical nameLutetium oxide
a (Å)10.37(2)
b (Å)10.37(2)
c (Å)10.37(2)
α (°)90
β (°)90
γ (°)90
V (Å3)1115.2
Space groupI 21 3
Publication: Skrifter utgitt av det Norske Videnskaps-Akademi i Oslo 1: Matematisk- Naturvidenskapelig Klasse (1928) 1928, 1-165