Crystal Structure of Indium oxide

Id1010588
Chemical nameIndium oxide
a (Å)10.12(3)
b (Å)10.12(3)
c (Å)10.12(3)
α (°)90
β (°)90
γ (°)90
V (Å3)1036.4
Space groupI 21 3
Publication: Skrifter utgitt av det Norske Videnskaps-Akademi i Oslo 1: Matematisk- Naturvidenskapelig Klasse (1928) 1928, 1-165