Crystal Structure of Manganese(III) oxide

Id1010586
Chemical nameManganese(III) oxide
a (Å)9.41(1)
b (Å)9.41(1)
c (Å)9.41(1)
α (°)90
β (°)90
γ (°)90
V (Å3)833.2
Space groupI 21 3
Publication: Skrifter utgitt av det Norske Videnskaps-Akademi i Oslo 1: Matematisk- Naturvidenskapelig Klasse (1928) 1928, 1-165