Crystal Structure of Scandium oxide

Id1010585
Chemical nameScandium oxide
a (Å)9.79(3)
b (Å)9.79(3)
c (Å)9.79(3)
α (°)90
β (°)90
γ (°)90
V (Å3)938.3
Space groupI 21 3
Publication: Skrifter utgitt av det Norske Videnskaps-Akademi i Oslo 1: Matematisk- Naturvidenskapelig Klasse (1928) 1928, 1-165