Crystal Structure of Rhodium(III) oxide

Id1010584
Chemical nameRhodium(III) oxide
a (Å)5.45(3)
b (Å)5.45(3)
c (Å)5.45(3)
α (°)55.7(1)
β (°)55.7(1)
γ (°)55.7(1)
V (Å3)103.0
Space groupR -3 c :R
Publication: Skrifter utgitt av det Norske Videnskaps-Akademi i Oslo 1: Matematisk- Naturvidenskapelig Klasse (1928) 1928, 1-165