Crystal Structure of Gallium oxide

Id1010583
Chemical nameGallium oxide
a (Å)5.31(2)
b (Å)5.31(2)
c (Å)5.31(2)
α (°)55.6(1)
β (°)55.6(1)
γ (°)55.6(1)
V (Å3)95.1
Space groupR -3 c :R
Publication: Skrifter utgitt av det Norske Videnskaps-Akademi i Oslo 1: Matematisk- Naturvidenskapelig Klasse (1928) 1928, 1-165