Crystal Structure of Titanium(III) oxide

Id1010582
Chemical nameTitanium(III) oxide
a (Å)5.42(1)
b (Å)5.42(1)
c (Å)5.42(1)
α (°)56.83(1)
β (°)56.83(1)
γ (°)56.83(1)
V (Å3)104.3
Space groupR -3 c :R
Publication: Skrifter utgitt av det Norske Videnskaps-Akademi i Oslo 1: Matematisk- Naturvidenskapelig Klasse (1928) 1928, 1-165