Crystal Structure of Chromium chloride

Id1010575
Chemical nameChromium chloride
a (Å)6.017(1)
b (Å)6.017(1)
c (Å)17.3(1)
α (°)90
β (°)90
γ (°)120
V (Å3)542.4
Space groupP 32 1 2
Authors: Wooster, N
Publication: Zeitschrift fuer Kristallographie, Kristallgeometrie, Kristallphysik, Kristallchemie (-144,1977) (1930) 74, 363-374