Crystal Structure of Sodium chlorate(VII)

Id1010573
Chemical nameSodium chlorate(VII)
a (Å)7.25
b (Å)7.25
c (Å)7.25
α (°)90
β (°)90
γ (°)90
V (Å3)381.1
Space groupF -4 3 m
Publication: Zeitschrift fuer Kristallographie, Kristallgeometrie, Kristallphysik, Kristallchemie (-144,1977) (1930) 75, 41-66