Crystal Structure of Caesium chlorate(VII)

Id1010572
Chemical nameCaesium chlorate(VII)
a (Å)7.96
b (Å)7.96
c (Å)7.96
α (°)90
β (°)90
γ (°)90
V (Å3)504.4
Space groupF -4 3 m
Publication: Zeitschrift fuer Kristallographie, Kristallgeometrie, Kristallphysik, Kristallchemie (-144,1977) (1930) 75, 41-66