Crystal Structure of Thallium(I) chlorate(VII)

Id1010570
Chemical nameThallium(I) chlorate(VII)
a (Å)7.61
b (Å)7.61
c (Å)7.61
α (°)90
β (°)90
γ (°)90
V (Å3)440.7
Space groupF -4 3 m
Publication: Zeitschrift fuer Kristallographie, Kristallgeometrie, Kristallphysik, Kristallchemie (-144,1977) (1930) 75, 41-66