Crystal Structure of Ammonium chlorate(VII)

Id1010569
Chemical nameAmmonium chlorate(VII)
a (Å)7.63
b (Å)7.63
c (Å)7.63
α (°)90
β (°)90
γ (°)90
V (Å3)444.2
Space groupF -4 3 m
Publication: Zeitschrift fuer Kristallographie, Kristallgeometrie, Kristallphysik, Kristallchemie (-144,1977) (1930) 75, 41-66