Crystal Structure of Iron(III) niobium oxide

Id1010565
Chemical nameIron(III) niobium oxide
Mineral nameFergusonite titanian
a (Å)7.78
b (Å)7.78
c (Å)11.41
α (°)90
β (°)90
γ (°)90
V (Å3)690.6
Space groupP 4/m
Authors: Barth, T
Publication: Norsk Geologisk Tidsskrift (1926) 9, 37-39