Crystal Structure of Cobalt hydroxide nitrate *

Id1010555
Chemical nameCobalt hydroxide nitrate *
a (Å)3.173(5)
b (Å)3.173(5)
c (Å)6.96(5)
α (°)90
β (°)90
γ (°)90
V (Å3)70.1
Publication: Helvetica Chimica Acta (1937) 20, 177-188