Crystal Structure of Manganese selenate dihydrate

Id1010548
Chemical nameManganese selenate dihydrate
a (Å)10.47
b (Å)10.51
c (Å)9.24
α (°)90
β (°)90
γ (°)90
V (Å3)1016.8
Publication: Praktika tes Akademias Athenon (1938) 13, 337-344