Crystal Structure of Cadmium selenate dihydrate

Id1010547
Chemical nameCadmium selenate dihydrate
a (Å)10.42
b (Å)10.71
c (Å)9.365
α (°)90
β (°)90
γ (°)90
V (Å3)1045.1
Publication: Praktika tes Akademias Athenon (1938) 13, 337-344