Crystal Structure of Germanium sulfide

Id1010520
Chemical nameGermanium sulfide
a (Å)11.66(5)
b (Å)22.34(10)
c (Å)6.86(3)
α (°)90
β (°)90
γ (°)90
V (Å3)1786.9
Space groupF d d 2
Publication: Journal of Chemical Physics (1936) 4, 618-619