Crystal Structure of Calcium duo-dicarbide

Id1010500
Chemical nameCalcium duo-dicarbide
a (Å)5.73(1)
b (Å)5.73(1)
c (Å)5.73(1)
α (°)90
β (°)90
γ (°)90
V (Å3)188.1
Space groupP n -3 :1
Publication: Zeitschrift fuer Kristallographie, Kristallgeometrie, Kristallphysik, Kristallchemie (-144,1977) (1926) 64, 296-302