Crystal Structure of Silver phosphate

Id1010493
Chemical nameSilver phosphate
a (Å)5.996
b (Å)5.996
c (Å)5.996
α (°)90
β (°)90
γ (°)90
V (Å3)215.6
Space groupP -4 3 n
Authors: Wyckoff, R W G
Publication: Zeitschrift fuer Kristallographie, Kristallgeometrie, Kristallphysik, Kristallchemie (-144,1977) (1925) 62, 529-539