Crystal Structure of Lead bromide fluoride

Id1010469
Chemical nameLead bromide fluoride
a (Å)4.180(5)
b (Å)4.180(5)
c (Å)7.59(1)
α (°)90
β (°)90
γ (°)90
V (Å3)132.6
Space groupP 4/n m m :1
Publication: Zeitschrift fuer Kristallographie, Kristallgeometrie, Kristallphysik, Kristallchemie (-144,1977) (1932) 81, 157-160