Crystal Structure of Aluminium fluoride

Id1010465
Chemical nameAluminium fluoride
a (Å)5.029(5)
b (Å)5.029(5)
c (Å)5.029(5)
α (°)58.52
β (°)58.52
γ (°)58.52
V (Å3)86.9
Space groupR 3 2 :R
Authors: Ketelaar, J A A
Publication: Zeitschrift fuer Kristallographie, Kristallgeometrie, Kristallphysik, Kristallchemie (-144,1977) (1933) 85, 119-131