Crystal Structure of Zirconium diphosphate

Id1010464
Chemical nameZirconium diphosphate
a (Å)8.20(1)
b (Å)8.20(1)
c (Å)8.20(1)
α (°)90
β (°)90
γ (°)90
V (Å3)551.4
Space groupP a -3
Publication: Zeitschrift fuer Kristallographie, Kristallgeometrie, Kristallphysik, Kristallchemie (-144,1977) (1935) 92, 190-209