Crystal Structure of Thallium fluoride

Id1010462
Chemical nameThallium fluoride
a (Å)5.180(5)
b (Å)5.495(5)
c (Å)6.080(5)
α (°)90
β (°)90
γ (°)90
V (Å3)173.1
Space groupF m m m
Authors: Ketelaar, J A A
Publication: Zeitschrift fuer Kristallographie, Kristallgeometrie, Kristallphysik, Kristallchemie (-144,1977) (1935) 92, 30-38