Crystal Structure of Aluminium oxide - γ

Id1010461
Chemical nameAluminium oxide - γ
a (Å)3.95
b (Å)3.95
c (Å)3.95
α (°)90
β (°)90
γ (°)90
V (Å3)61.6
Space groupF m -3 m
Publication: Zeitschrift fuer Kristallographie, Kristallgeometrie, Kristallphysik, Kristallchemie (1935) 91, 317-320