Crystal Structure of Thallium sulfide

Id1010457
Chemical nameThallium sulfide
a (Å)12.20(7)
b (Å)12.20(7)
c (Å)18.17(6)
α (°)90
β (°)90
γ (°)120
V (Å3)2342.1
Space groupR 3 :H
Publication: Zeitschrift fuer Kristallographie, Kristallgeometrie, Kristallphysik, Kristallchemie (-144,1977) (1939) 101, 367-375