Crystal Structure of Scandium fluoride

Id1010451
Chemical nameScandium fluoride
a (Å)4.022
b (Å)4.022
c (Å)4.022
α (°)89.575
β (°)89.575
γ (°)89.575
V (Å3)65.1
Space groupR 3 2 :R
Authors: Nowacki, W
Publication: Zeitschrift fuer Kristallographie, Kristallgeometrie, Kristallphysik, Kristallchemie (-144,1977) (1939) 101, 273-282