Crystal Structure of Aluminium calcium (2:1)

Id1010450
Chemical nameAluminium calcium (2:1)
a (Å)8.02
b (Å)8.02
c (Å)8.02
α (°)90
β (°)90
γ (°)90
V (Å3)515.8
Space groupF d -3 m :2
Publication: Zeitschrift fuer Kristallographie, Kristallgeometrie, Kristallphysik, Kristallchemie (-144,1977) (1939) 100, 540-542