Crystal Structure of Europium(II) sulfide

Id1010444
Chemical nameEuropium(II) sulfide
a (Å)5.957(2)
b (Å)5.957(2)
c (Å)5.957(2)
α (°)90
β (°)90
γ (°)90
V (Å3)211.4
Space groupF m -3 m
Authors: Nowacki, W.
Publication: Zeitschrift für Kristallographie - Crystalline Materials (1938) 99, 1-6 339-341