Crystal Structure of Caesium chromate

Id1010443
Chemical nameCaesium chromate
a (Å)6.226
b (Å)11.135
c (Å)8.363
α (°)90
β (°)90
γ (°)90
V (Å3)579.8
Space groupP m c n
Authors: Miller, J. J.
Publication: Zeitschrift für Kristallographie - Crystalline Materials (1938) 99, 1-6 32-37