Crystal Structure of Iron nickel sulfide

Id1010432
Chemical nameIron nickel sulfide
a (Å)3.408
b (Å)3.408
c (Å)5.54
α (°)90
β (°)90
γ (°)120
V (Å3)55.7
Space groupP 63/m m c
Authors: Alsen, N
Publication: Geologiska Foereningens i Stockholm Foerhandlingar (1925) 47, 19-73