Crystal Structure of Aluminium arsenate

Id1010430
Chemical nameAluminium arsenate
a (Å)5.03
b (Å)5.03
c (Å)11.22
α (°)90
β (°)90
γ (°)120
V (Å3)245.8
Space groupP 31 2 1 S
Publication: Zeitschrift fuer Kristallographie, Kristallgeometrie, Kristallphysik, Kristallchemie (-144,1977) (1936) 94, 222-230