Crystal Structure of Ammonium hexachloroiridate(IV)

Id1010307
Chemical nameAmmonium hexachloroiridate(IV)
a (Å)9.87
b (Å)9.87
c (Å)9.87
α (°)90
β (°)90
γ (°)90
V (Å3)961.5
Space groupF m -3 m
Publication: Doklady Akademii Nauk SSSR (1940) 26, 782-784