Crystal Structure of Titanium sulfide

Id1010275
Chemical nameTitanium sulfide
a (Å)3.397(3)
b (Å)3.397(3)
c (Å)5.691(10)
α (°)90
β (°)90
γ (°)120
V (Å3)56.9
Space groupP -3 m 1
Authors: Oftedal, I
Publication: Zeitschrift fuer Physikalische Chemie (Leipzig) (1928) 134, 301-310