Crystal Structure of Ammonium fluoride

Id1010274
Chemical nameAmmonium fluoride
a (Å)4.39(4)
b (Å)4.39(4)
c (Å)7.02(6)
α (°)90
β (°)90
γ (°)120
V (Å3)117.2
Space groupP 63 m c
Publication: Zeitschrift fuer Physikalische Chemie (Leipzig) (1927) 127, 218-224