Crystal Structure of Barium trio-trisulfide

Id1010269
Chemical nameBarium trio-trisulfide
a (Å)8.32
b (Å)9.64
c (Å)4.82
α (°)90
β (°)90
γ (°)90
V (Å3)386.6
Space groupP 21 21 2
Publication: Zeitschrift fuer Kristallographie, Kristallgeometrie, Kristallphysik, Kristallchemie (-144,1977) (1936) 94, 439-446