Crystal Structure of Sodium chlorate(VII)

Id1010214
Chemical nameSodium chlorate(VII)
a (Å)6.48
b (Å)7.06
c (Å)7.08
α (°)90
β (°)90
γ (°)90
V (Å3)323.9
Space groupB b m m
Publication: Zeitschrift fuer Kristallographie, Kristallgeometrie, Kristallphysik, Kristallchemie (-144,1977) (1930) 73, 141-146