Crystal Structure of Thorium phosphide

Id1010170
Chemical nameThorium phosphide
a (Å)8.600(2)
b (Å)8.600(2)
c (Å)8.600(2)
α (°)90
β (°)90
γ (°)90
V (Å3)636.1
Space groupI -4 3 d
Authors: Meisel, K
Publication: Zeitschrift fuer Anorganische und Allgemeine Chemie (1939) 240, 300-312