Crystal Structure of Chromium bromide

Id1010151
Chemical nameChromium bromide
a (Å)6.26
b (Å)6.26
c (Å)18.2
α (°)90
β (°)90
γ (°)120
V (Å3)617.7
Space groupP 3
Authors: Braekken, H
Publication: Kongelige Norske Videnskapers Selskab, Forhandlinger (1932) 5, 42-42