Crystal Structure of Dizinc tin(IV) oxide

Id1010110
Chemical nameDizinc tin(IV) oxide
a (Å)8.61(1)
b (Å)8.61(1)
c (Å)8.61(1)
α (°)90
β (°)90
γ (°)90
V (Å3)638.3
Space groupF d -3 m :1
Publication: Zeitschrift fuer Kristallographie, Kristallgeometrie, Kristallphysik, Kristallchemie (-144,1977) (1932) 82, 325-341