Crystal Structure of MANGANESE(IV) SELENIDE

Id1010097
Chemical nameMANGANESE(IV) SELENIDE
a (Å)6.417(5)
b (Å)6.417(5)
c (Å)6.417(5)
α (°)90
β (°)90
γ (°)90
V (Å3)264.2
Space groupP a -3
Authors: Elliott, N
Publication: Journal of the American Chemical Society (1937) 59, 1958-1962