Crystal Structure of Rubidium rhenate

Id1010067
Chemical nameRubidium rhenate
a (Å)5.8
b (Å)5.8
c (Å)13.17
α (°)90
β (°)90
γ (°)90
V (Å3)443.0
Space groupI 41/a :2
Publication: Proceedings of the Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen (1933) 36, 523-528