Crystal Structure of Thallous rhenate

Id1010066
Chemical nameThallous rhenate
a (Å)5.63
b (Å)5.8
c (Å)13.33
α (°)90
β (°)90
γ (°)90
V (Å3)435.3
Space groupP n m a
Publication: Proceedings of the Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen (1933) 36, 523-528