Crystal Structure of Nitrogen(I) oxide

Id1010059
Chemical nameNitrogen(I) oxide
a (Å)5.72
b (Å)5.72
c (Å)5.72
α (°)90
β (°)90
γ (°)90
V (Å3)187.1
Publication: Proceedings of the Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (1924) 27, 839-846